Bestuur

Bestuursvergaderingen vinden elke derde donderdag van de maand plaats, behalve in de maanden juni, juli en augustus. Wilt u een agendapunt inbrengen of heeft u andere vragen dan kunt u via bestuur@wsvgeertruidenberg.nl een email sturen.

Ledenraadpleging

Elk jaar wordt er een ledenraadpleging gehouden om initiatieven bij de leden te inventariseren. De opkomst is meestal groot. Veel leden voelen zich betrokken bij de vereniging. Tijdens deze ledenraadplegingen wordt van gedachten gewisseld over diverse onderwerpen ten behoeve van de vereniging.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Jaarlijks wordt de ALV gehouden, meestal in de maand maart. De ALV wordt altijd druk bezocht. Het bestuur geeft uitleg/rekenschap van het afgelopen jaar en komt met nieuwe plannen voor komend jaar ten behoeve van de vereniging. Ook wordt het te voeren financieel beleid van de vereniging besproken en worden er besluiten genomen aangaande het beleid en andere onderwerpen door de leden.