Vereniging

Lidmaatschap en ligplaats

Helaas is het momenteel niet meer mogelijk om u in te schrijven voor een ligplaats tot 6 meter.

Grotere/kleinere ligplaats

Alleen leden kunnen een aanvraag doen voor het formulier grotere/kleinere ligplaats. Wilt u zich hiervoor inschrijven? maak dan ook gebruik van het inschrijfformulier.

Inschrijven

Inschrijven als lid van de vereniging is alleen mogelijk als u een ligplaats aangeboden krijgt. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u op de wachtlijst staan. De wachtlijst is opgebouwd volgens de afmetingen per steiger waarbij per steiger een totaal aantal belangstellenden is vastgesteld. De reden hiervoor is dat er jaarlijks slechts enkele plaatsen te vergeven zijn en de doorloop gering is. De kans is dus groot dat u een flink aantal jaren moet wachten voor u aan de beurt bent.  Wij vragen u een jaarlijkse bijdrage voor de wachtlijst van € 10,00. Deze regel geldt niet voor ligplaatshouders. U kunt het inschrijfformulier downloaden. Het inschrijfformulier moet persoonlijk worden afgegeven bij de havenmeester!

Download inschrijfformulier

Tarieven ligplaatshouders

In onze haven betalen ligplaatshouders de m2 van de boxmaat. Het tarief voor 2023 is € 18,19 per vierkante meter. Hierbij komt een jaarlijkse contributie van €100,- contributie is ter dekking  voor een deel van de vaste kosten. Zoals b.v. Nachtverlichting, onderhoud gebouwen, kosten havenmeester etc.

Het entreegeld is een kapitaalsbijdrage in onze haven. Bij beëindiging van een lidmaatschap beide bedragen niet terug betaald.

Toewijzing ligplaats

Toewijzen van een ligplaats verloopt volgens een vastgestelde procedure en wordt uitgevoerd door de Ligplaatsencommissie. Het voorstel tot toewijzen van een ligplaats dient door het bestuur in een bestuursvergadering te worden geaccordeerd. De nieuwe ligplaatshouder is dan gedurende de eerste 2 jaar van het lidmaatschap voorlopig-lid; indien hij zich niet houdt aan de geldende regels in de haven en/of gedrag vertoont dat niet strookt met de uitgangspunten van de vereniging zal het lidmaatschap per direct worden opgezegd en moet de boot eveneens per direct de haven verlaten.

Het bestuur behoudt te allen tijde het recht inschrijvingen te weigeren.

Winterberging

Alleen te gebruiken voor ligplaatshouders. Twee keer per jaar wordt een zaterdag gepland, 1 voor boten erin(april) en 1 voor boten eruit(oktober). Diegenen die gebruik maken van de winterberging betalen hiervoor een jaarlijks vastgesteld bedrag. tarief is afhankelijk van gewicht schip en type boot ( platbodem)  Ligplaatshouders dienen zelf voor bokken te zorgen.

Winter programma

De vereniging kent ook een winterprogramma, zie voor de agenda onder nieuws.