Nieuws

Havenkrant.


In de “Havenkrant” worden de leden van de vereniging op de hoogte gebracht over ontwikkelingen in de vereniging en de jachthaven en over mededelingen van het bestuur en ervaringen van leden. Hebt u berichten voor de havenkrant, dan kunt u dat mailen aan de redactie via redactie@wsvgeertruidenberg.nl

Belangrijke data 2024

DatumaanvangOmschrijving
15 maart 202420:00 uurAlgemene ledenvergadering (Witte Leeuw)
20 april 202407:30 uurKraandag, boten erin
26 oktober 202407:30 uurKraandag, boten eruit
15 november 202419:30 uurLRP (ledenraadpleging) Havenkantoor
14 december 202410:00 uurKennismaking nieuwe leden 2024 Havenkantoor


Laatste berichten:

Op de haven nabij het havenkantoor is op de scheiding met de haven van WSV de Donge een AED (Automatische Externe Defibrillator) aanwezig. Om deze optimaal te kunnen gebruiken is het aan te bevelen dat er, naast de havenmeesters, leden zijn die deze kunnen bedienen. In dit kader zijn er in het verleden meerdere cursussen opgestart om de leden bekend te maken met het reanimeren en het gebruik van de AED. Ons medelid mevr. Ilse van Haren is bevoegd deze instructie te verzorgen. Gewapend met  computer (Powerpoint presentatie), twee volwassen poppen, een babypop en twee AED’s  verzorgt ze de instructie.  Ze waarschuwt hierbij al dat het een avond à la sportschool wordt, aangezien reanimeren flink werken is. Na het behalen van de basiscursus ontvangt u van haar het certificaat dat u het reanimeren en de meldingsprocedure onder de knie hebt en daarmee tevens verzekerd bent tegen aansprakelijkheid.

 Voor de goede orde dient u jaarlijks één keer een herhalingscursus te volgen. Dit om de geldigheid van het certificaat te verlengen, techniek en de procedure te herhalen.

Ideaal is het als u als lid een partner hebt, deze de cursus ook volgt. Stel dat een van u hartproblemen krijgt, dan kan de andere partner zo nodig ingrijpen en alarmeren. Denk er bijvoorbeeld aan dat u het overkomt terwijl u heerlijk in de Biesbosch ligt. Snelle ambulance hulp is dan niet gemakkelijk. Door middel van hartreanimatie is er dan een kans dat u er bovenop komt. Wat ook van eminent belang is dat u nauwkeurig kunt aangeven waar u zich, bijvoorbeeld in de Biesbosch,  bevindt. U kunt hiervoor het Biesbosch-kaartje hanteren dat in een eerdere Havenkrant is gepubliceerd.  Reanimatie is noodzakelijk als er hartritme problemen zijn met name als het hart fibrilleert, dat wil zeggen dat het elektrisch ritme van het hart verstoord is en het niet meer effectief pomp. Het hart trilt en siddert een beetje, zonder dat er bloed door het lichaam wordt rondgepompt. Het hart pompt per minuut ons hele bloedvolume door ons lichaam en voorziet zo alle organen van zuurstofrijk bloed. In het geval van hart(kamer)fibrillatie krijgen de hersenen geen zuurstof (rijkbloed) en binnen enkele minuten sterven er al hersencellen af. Het gevolg hiervan is dat er lichaamsfuncties uit kunnen vallen. Het is daarom van belang dat er zo snel mogelijk bloed door het lichaam wordt gepompt. We kunnen dit van buitenaf doen door hartmassage toe te passen. Deze techniek is vrij gemakkelijk aan te leren, wel is het van belang om deze met enige regelmaat te oefenen, vandaar een opfriscursus zoals vanavond. Bij een snelle hulpverlening in deze is de kans op het overleven van een hartstilstand 60%. Van de mensen die het overleefd hebben geeft nagenoeg iedereen het leven daarna het cijfer acht. Vergeet niet dat eenieder dit kan overkomen. Denk er bijvoorbeeld aan als u met uw boot in de Biesbosch ligt hoe lang het kan duren voordat er een medische hulpverlener ter plekke is. Als u kunt reanimeren, het liefst  met meerdere personen die dit beheersen, koopt u tijd om de patiënt te redden. Uit het bovenstaande blijkt al dat tijd een zeer belangrijke factor is.

Foto’s van kraandagen.

3e Biesbosch Race – 9 juni 2019 – Geertruidenberg

Pinksterzondag was het zover. De 3e editie van de Biesbosch Race vanuit Geertruidenberg ging van start en de deelnemers melden zich voor het palaver om 10 uur in Fort Lunet.
Na instructies en koffie met cake vertrokken de schepen via de Donge naar rivier De Amer om te starten bij kilometerpaal 252 richting. Het wedstrijd parcours was uitgezet richting de groene boei A7, te ronden over bakboord en terug richting Spijkerboor om te finishen bij de rode ton SP10 in de Biesbosch. Met een zwakke Zuid Westelijke wind werd er gestart. Omdat de wind wegviel werd het parcours ingekort en werd gefinisht bij de ingang van de Spijkerboor. Rond 4 uur voeren de schepen in konvooi de rivier De Donge op waarna werd afgemeerd bij aan de steiger bij Fort Lunet. De bemanningen verzamelde op de steiger en na wijs beraad van het wedstrijdcomité bestaande uit John Damen en Aart Verschoor, die de schippers complimenteerden over hun sportief en veilig vaargedrag onderling, werden de prijzen uitgereikt. 1e prijs voor Hollandse Boot met schipper Richard Jansink, 2e prijs voor zalmschouw RDK3 met schipper Maartje Tendijck en 3e prijs voor Zeeschouw Blaeuwe Bever met schipper Diederic van Keulen. De wisseltrofee ging dit jaar naar Hollandse boot met schipper Richard Jansink. Proficiat!

19 mei 2018 – 2e Biesbosch Race en Clubvaardag

Zaterdag morgen om 10 uur verzamelden de leden van WSV Geertruidenberg en de deelnemers van de 2e Biesbosch Race en de motorboot tocht in het havenkantoor van WSV Geertruidenberg. Na het palaver waarbij wedstrijdleider John Damen de zeilregels wederom duidelijk had uitgelegd aan de zeilers vertrokken de schepen richting de Amer. De motorboten voeren richting Drimmelen voor een nautische speurtocht en de bemanningen van de zeilschepen, onderverdeeld in categorieën “grote platbodems” en “zalmschouwen”, verzochten de weergoden hardop om meer wind. Voor de start van de 2e Biesbosch Race viel de wind weg en dreven de schepen met de stroom mee over de startlijn. De zeilrace verliep rustig met hier en daar een zuchtje wind en om 15:00 voer het eerste zeilschip over de finish van de ingekorte baan. Om kwart voor 4 verzamelden alle deelnemende schepen zich voor de monding van de rivier de Donge en voer de vloot richting Geertruidenberg. Om 16:00 werd de vloot getoond aan de toeschouwers op Donge brug en de fietsbrug. Om 16:30 meerde de vloot af in haven van WSV Geertruidenberg. De dag werd afgesloten met een prijsuitreiking en barbecue. De wisselbeker ging dit jaar naar Maartje Tendijck van de zalmschouw RDK3. Zij was namelijk eerste in het overal klassement van de platbodems en zalmschouwen. De winnaar bij de platbodems was Joop van de Sande met de “Andante” . Tot slot, het thema “varen doe je samen” werd door alle schippers middels goede zeemanschap in de praktijk gebracht en ze loodsten hun schip na afloop weer veilig terug naar de verschillende thuishavens.

19 januari 2018
Workshop veiligheid – brandblussers.
Deze avond werd verzorgd door Ilse van Haren met professionele ondersteuning, waarbij de gevaren van rook, koolmonoxide en brand aan boord werden besproken. Diverse verschillende blussers en blusstoffen werden uitgelegd met als afsluiting een praktijk oefening.
Het is belangrijk er oog voor veiligheid is en dat er met plezier watersport wordt bedreven, maar ook dat iedereen weer veilig thuis komt na een vaartocht!

20 oktober 2017
Het winteravond programma is van start gegaan met de eerste workshop over motortechniek en winterklaar maken van de boot.


9 september 2017

“Rondje Den Bergh” en sluitingsfeest.

Het vaarseizoen is afgesloten met een vaartocht door de Biesbosch. Dit jaar ging de vaartocht over de Amer richting Gat van de Kerksloot en Keesje Killeke met als eind bestemming “Amaliahoeve”. De lunch was weer prima verzorgt door de activiteiten commissie evenals de lokale gids en uitleg.
Het was een prachtige dag met mooie Hollandse luchten en de dag werd afgesloten met het jaarlijkse sluitingsfeest.

3 juni 2017

Biesbosch Race 2017

Jl. Zaterdag 3 juni heeft WSV Geertruidenberg de eerste Biesbosch Race voor zeilende platbodems georganiseerd. Dankzij de vele vrijwilligers en de weergoden waren de schippers verzekerd van een sportieve zeildag. Na het palaver om 11:30 voer de vloot uit richting de Amer om bij de boei A5 nabij get Gat van de Vissen te starten. Na het startsein voerden de schippers om het hardst, richting de wisselbeker die klaar stond voor de winnaar. De competitie eindigde op de finishlijn bij de eerst rode ton op de Bergse Maas vlakbij de monding van de Donge. Nadat alle schepen gefinished waren voer de vloot In flottielje De Donge op richting de haven van WSV Geertruidenberg waarna de wedstrijd uitvoerig werd nabesproken en de prijsuitreiking plaatsvond. De 1e prijs en wisselbeker is gewonnen door schipper Joop van de Sande met de Grundel “Andante” , de 2e prijs was voor schipper Peter Menssen met de zeeschouw “Zo Is’t” en de 3e prijs is gewonnen door Ewout vd Heuvel met de zalmschouw “WKD 11”. De Biesbosch Race is georganiseerd door Cor Groeneveld en Diederic van Keulen namens WSV Geertruidenberg. Het doel van de Biesbosch Race om een jaarlijkse zeilwedstrijd en bijeenkomst te organiseren voor platbodems in Geertruidenberg.

De wedstrijdleider John Damen legt de start procedure uit.

Platbodems op de Amer vlak voor de start.

2 april 2017: Brand veiligheid:
Sinds enkele jaren is er nieuw product op de markt: de spuitblusser ofwel spray brandblusser. Deze schuimblusser heeft de grote van een bus haarlak en is ook zo eenvoudig te bedienen. Het bevat een schuimblusmiddel met een blustijd van 30 seconden en het voordeel is dat je zelf eenvoudig kunt controleren of de verzegeling nog intact is. De houdbaarheid is minimaal 3 jaar en geen onderhoudskosten. 


3 juni 2017 “Biesbosch Race 2017”
WSV Geertruidenberg organiseert voor de 1e keer de Biesbosch Race op 3 juni 2017, een zeilwedstrijd voor platbodems.


4-5 juni 2017: “De Bergsche Battery”.
Landelijke Vestingstedenfeesten vinden plaats in Geertruidenberg in het pinksterweekend op 4 en 5 juni 2017

Tijdens dit historische evenement beleeft u Geertruidenberg in andere sferen. Meer informatie kunt u vinden op www.bergschebattery.nl


Donderdag 26 februari 2015, hebben onze leden meegewerkt aan filmopnames van RTL4 tbv promotie van de Gemeente Geertruidenberg.
De opnames vonden plaats bij de fiets brug over de Donge.

Pasted Graphic


20 februari 2015 Workshop “moderne lijnen splitsen”

Een 18-tal leden heeft met veel plezier de workshop gevolgd, in het havenkantoor van de vereniging, en kennen nu de basistechniek splitsen van moderne lijnen. De “locking splice” in een enkel gevlochten Dyneema-lijn, een oogsplits in een dubbelgevluchten Dyneema-lijn en een Soft-shackle knoop kunnen nu in een handomdraai worden uitgevoerd.


Voor indruk van verenigings activiteiten, klik dan op: wsv G’berg-foto’s

Zaterdag 25 oktober 2014 – kraandag

De boten staan weer op de wal t/m 18 april 2015. Dankzij de inzet van de leden van kraanploeg en de mobiele kraan is het kranen veilig verlopen. Vanwege het milieu zijn de meeste schepen elders afgespoten en klein onderhoud mag worden uitgevoerd door de leden aan hun boot, mits het afval netjes wordt afgevoerd. Op de haven staat een afvalcontainer en een olie inname container. grof afval en glas moeten de leden zelf afvoeren. De boten staan op het parkeer terrein en leden moeten hun auto op het parkeerterrein voor de haven ingang parkeren. Voor campers zijn er 2 plaatsen vrijgehouden op het haventerrein, speciaal voor de “overwinter-camperaars”.

Zondag 31 augustus 2014 – 50 jarig jubileum

De receptie, op donderdag 28 augustus, ter ere van het jubileum van de watersport vereniging was druk bezocht door leden en gasten van buiten de vereniging. Burgemeester Willemijn van Hees sprak lovende woorden uit tijdens haar toespraak. Zij complimenteerde de vereniging over hoe mooi de haven erbij lag en over het enthousiasme van de leden. Dhr. Piet Martens, schrijver van de jubileum krant met de geschiedenis van de vereniging, overhandigde het eerste exemplaar aan de burgemeester. Voorzitter Wil Landa bedankte alle leden voor hun inzet voor de vereniging
en de haven.

Zaterdag 30 augustus brachten de leden met hun partner een bezoek aan de SS Rotterdam. s’Avonds was er een warm buffet en feest met muziek en tonprater op de haven.

Zondag 31 augustus zijn de festiviteiten afgesloten met een vlootschouw. 25 schepen hebben hieraan deelgenomen.
Neptunus heeft de vlootschouw afgenomen.